Salame Strolghino di Culatello

Köttet till Strolghino är det fina putset som blir över från beredningen av Culatellon. Det är en salame som rimmas och grovmals men inte torkas, vilket ger en mjuk och ”färsk” känsla. Fantastiskt hantverk!

Producent: Gianferarri
Produktionsplats: Canossa, Reggio-Emilia
Vikt: ca 300 g

Ladda ner produktblad här